Algemene voorwaarden:

De eigendom van de goederen gaat pas op de klant over na de volledige betaling van de prijs. De eventuele leveringsdatum of uitvoeringstermijnen zijn steeds informatief en kunnen afwijken.

De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen of een schadevergoeding te vorderen ten onze laste .Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen. De koper is wel verantwoordelijk voor de schade of minderwaarde die aan de artikelen zijn aangebracht of de schade die het artikel oploopt voor de betaling ervan en in principe nog steeds eigendom is van Het Benchke. Indien het factuur niet voor de vervaldag betaald word .Zal er zonder verdere aanmaning, een verwijlinterest toegepast worden van 10 % op jaar basis .Dit zal aangerekend worden zonder verdere aanmaningen. Bij ongegronde niet betaling binnen de acht dagen na het versturen van een herinneringsbrief, verbindt de debiteur er zich toe en is hij alleszins ertoe gehouden bij toepassing van onder meer artikel 1152 BWB, een conventionele forfaitaire onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25€ en dit om de administratieve en verwerkingsonkosten te vergoeden. Bij niet betaling binnen termijn na herinnering zullen de onkosten gevorderd worden door een gerechtsdeurwaarder waarvan de kosten ten lasten van de koper zullen zijn.

Weigering van zending:

Als een koper een zending weigert bij levering zal hij hiervoor een gegronde reden moeten hebben. Indien dit niet het geval is zullen alle onkosten die hieruit voortvloeien ten laste zijn van de koper. Van alle kosten gemaakt door Het Benchke zal U een factuur ontvangen die U binnen 7 werkdagen dient te betalen op onze rekening.

Bij niet betaling van de voorop gestelde termijn zullen wij dan overgaan tot het uitbesteden van deze vordering aan een gerechtsdeurwaarder. Al de kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de koper.

Wat indien U niet tevreden bent en Uw product wil ruilen


Indien U het aangekocht artikelen wenst te  ruilen of niet tevreden bent over het aangekocht product kan U dat steeds binnen de 14 werkdagen terugsturen in samenspraak met Het Benchke.
De verzendingskosten hiervoor zijn steeds ten lasten van de koper .Alle goederen worden enkel teruggenomen in originele verpakking en ongeopend en indien niet gebruikt.
De geretourneerde goederen mogen onder geen enkel beding sporen vertonen van gebruik.

Na aanvaarding van goederen is de klant verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.Het Benchke kan hiervoor nooit aanspakelijk zijn.

Garantie voorwaarden:


*Al onze elektronische africhting banden hebben steeds standaard fabrieksgarantie, de kosten voor het zenden naar service station is ten lasten van koper (Indien het toestel in garantie periode is worden de verzendkosten door ons gedragen).De africhtingband mag nooit zelf geopend zijn of er sporen van vertonen.

Wat er niet onder garantie val


*Toestellen die door slecht gebruik defect gaan. Indien het toestel zelf geopend zijn of dat er duidelijke sporen van schade aanwezig zijn.

Het Benchke kan nooit aansprakelijk gesteld worden, indien er gevolgen voortvloeien uit verkeerd gebruik van onze producten.

In geval van betwisting is enkel het vrede gerecht te Turnhout bevoegd.


Het Benchke

BE0863791136
IEPERSTRAAT 60
2300 TURNHOUT
België

32476227247

Kaart weergeven