Dogtra & Canicom trainingsbanden gebruiken.

Trainingtips bij gebruik van een Dogtra africhtingsband.


Voordat u begint met de training van uw hond:

U zult met een elektronische halsband enkel de beste resultaten bereiken wanneer u eerst een bevel aanleert voordat u het met de africhtingsband een impuls geeft.

Denk altijd om de volgende tips:
•Elimineer één soort ongewenst gedrag bij uw hond, of leer hem één bevel per keer. Uw hond kan in de war raken als u de training te snel doorloopt.
•Wees consistent. Geef een toon en/of stimulatie via de africhtingsband  aan uw hond elke keer wanneer hij ongewenst gedrag vertoont.
•Overdrijf niet met het corrigeren van uw hond. Gebruik zo min mogelijk stimulaties voor uw hond.
•Vermijd de situaties waarin u gemerkt heeft dat uw hond zich onwenselijk gedraagt, tenzij u toezicht op hem kunt houden.
•Indien u een bepaalde situatie waarin uw hond zich herhaaldelijk misdraagt, heeft opgemerkt neem deze situatie op in uw trainingssessie. Dit zal uw kans op succes drastisch verhogen.
•Indien uw hond op toon of stimulatie angstig reageert (voornamelijk tijdens een eerste paar keer training) wees niet bevreesd. U dient zijn aandacht op een simpel en passend gedrag opnieuw te richten (bijv. een bekend bevel, zoals “Zit!”).
•Gebruik een elektronische halsband nooit voor het corrigeren van enige vorm van agressief gedrag. Neem contact op met een beroepstrainer in geval dat uw hond dit soort gedrag vertoont. Agressie bij honden kan door vele factoren worden veroorzaakt – deze kan haar oorsprong in een aangeleerd gedrag hebben of ontstaan zijn door angst. Een andere agressie opwekkende factor bij honden is sociale dominantie.

Elke hond is anders.

Voor filmpjes met tips & tricks verwijs ik U graag door naar volgende link:

https://www.dogtra.com/training-tips-and-videos